Analiza troškova

Limeni krov i analiza troškova životnog ciklusa

Spremate se mijenjati krov ove sezone? Kako bi se osjećali da znate da ćete to morati to sve opet raditi za 10 do 15 godina ponovo?

Sa limenim krovom, ne morate brinuti. Dugovječnost je jedan od glavnih razloga zbog kojih se potrošači  odlučuju za limeni pokrov za svoje domove. Kada je pravilno dizajniran i instaliran, limeni pokrov može trajati više od pedeset godina, zahtjevajući vrlo malo održavanja i i izgledajući lijepo cijelo vrijeme.

Ali nije samo pouzdanost ono što ljudi vole o dugovječnim limenim krovovima; to je niski trošak životnog ciklusa.  Malo kućevlasnika to shvaća dok ne bude prekasno, ali limeni krov zapravo može koštati  manje od drugih vrsta krovova.  Budući da se npr. pokrovi na asfaltnoj bazi mijenju 2 do 4 puta češće od limenog pokrova, treba uzeti u obzir ne samo višu početnu cijenu asfaltnog krova, nego i troškove popravka ostalih vrsta krovova, te troškove reinstalacije nasuprot  jedne cjeloživotne instalacije limenog krova.